informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700


Zabiegi - Fizykoterapia

Fizykoterapia jest metodą fizjoterapeutyczną wykorzystującą do leczenia bodźce fizykalne, takie jak:, ciepło i zimno, światło, ultradźwięki, prąd elektryczny pola magnetyczne oraz wodę w postaci kąpieli i natrysków. Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia.

MAGNETOTERAPIA

Terapia pulsującym polem magnetycznym małej częstotliwości, powodującym hiperpolaryzacje błony komórkowej, przemieszczenie jonów znajdujących się w komórkach, wzrost przemiany materii podczas zachodzących procesów energetycznych, wzrost wykorzystania tlenu. Zabieg może być wykonywany poprzez ubranie, gips, bandaże. Magnetoterapia ma zastosowanie w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych, chorobach układu krążenia. W praktyce stwierdzono, że stosowanie pola magnetycznego powoduje uśmierzenie bólu, zapobieganie stanom zapalnym, rozluźnienie napiętych mięśni oraz przyspiesza gojenie się ran, złamań oraz urazów kości i stawów.

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA ( DKF )

Zabieg wykorzystujący pulsujące pole elektromagnetyczne, dostarczający energii o częstotliwości 27,12 MHz celem uzyskania terapeutycznego efektu przegrzania ciała ludzkiego ( DKF wywołuje wzrost temperatury głęboko położonych tkanek ). Dzięki możliwości obniżania przewodnictwa nerwowego DKF ma działanie przeciwbólowe. Przyspiesz procesy wchłaniania tkankowego( wysięki, krwiaki), obniża napięcie mięśniowe oraz zmniejsza sztywność stawów.

GALWANIZACJA

Jest to zabieg zaliczany do elektrolecznictwa, wykorzystujący działanie prądu stałego ( galwanicznego ) na organizm człowieka. Dzięki galwanizacji zwiększamy ukrwienie, zmniejszamy napięcie mięśni, zmniejszamy obrzęki oraz przyspieszamy gojenie się ran. Zbieg galwanizacji uśmierza ból, Oraz wspomaga zrost kości. JONOFOREZA Polega na wprowadzeniu przez skórę jonów substancji leczniczych z wykorzystaniem prądu stałego, łączy więc w sobie działanie prądu stałego z efektem działania naniesionego na powierzchnię skóry preparatu. Zabiegi jonoforezy stosuje się w leczeniu stanów zapalnych, przy zwyrodnieniu stawów, uśmierzaniu bólu, w zabiegach mających na celu obniżenie napięcia mięśni.

PRĄDY INTERFERENCYJNE WG NEMECA

Powstają wskutek nakładania się dwóch prądów sinusoidalnych średniej częstotliwości, niezmodulowanych o nieznacznie różniących się częstotliwościach, najczęściej wynoszących 4000 i 3900 lub 4000 i 4100 Hz . Wskutek interferencji zachodzącej w tkankach następuje modulacja amplitudy i w jej wyniku powstają impulsy małej częstotliwości. Podstawowe działanie Prądów interferencyjnych to działanie przeciwbólowe. Prądy Nemeca pobudzają do skurczu mięśnie szkieletowe, zmniejszają napięcie nerwów współczulnych oraz powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia.

PRĄDY DIADYNAMICZNE WG BERNARDA

Powstają wskutek prostowania prądu zmiennego o częstotliwości 50 Hz i nałożenia powstałych połówek sinusoidy na podprogowe natężenie prądu galwanicznego ( 2-4 mA ), a czas trwania impulsu jest równy czasowi przerwy. Prądy Diadynamiczne mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe. Dodatkowo zwiększają miejscowo przekrwienie.

ELEKTROSTYMULACJA

To zabieg leczniczy, polegający na wywołaniu skurczu mięśnia za pomocą prądów impulsowych, drażniąc prądem bezpośrednio mięsień lub pośrednio nerw ruchowy zaopatrujący mięsień. Parametry dostosowuje się do międzynarodowych standardów krzywej I/T, dobierając je indywidualnie dla każdego pacjenta. Celem podstawowym jest zwiększenie siły mięśniowej o raz ułatwienie ruchów dowolnych. Typowym wskazaniem do elektrostymulacji są zaniki mięśniowe po unieruchomieniu stawów i uszkodzeniu nerwów.

TENS

Jest odmianą elektrostymulacji włókien czuciowych , wykorzystującą niskie częstotliwości, , w celu zmodyfikowania przekazywania przez te włókna informacji bólowej. TENS zwalcza ból na trzech poziomach: ośrodkowym, obwodowym i rdzeniowym. Jego działanie ma na celu lokalnie rozszerzyć naczynia krwionośne oraz uruchomić pompę naczyniowo- mięśniową.

PRĄDY TRABERTA

Jest to prąd jednokierunkowy(jednobiegunowym), prostokątny, o przeciętnej częstotliwości około 143 Hz. o czasie trwania 2 milisekundy i czasie przerwy 5 milisekund. Na początku należy zwiększyć natężenie prądu dość szybko bo jest niemiły . Należy pamiętać też że ten rodzaj prądu ma tendencję do szybkiego przyzwyczajenia się do niego organizmu co wymaga częstego zwiększania napięcia . Ten rodzaj prądu, ma działanie przeciwbólowe, ma za zadanie zmniejszyć napięcie mięśni oraz powodować miejscowe przekrwienie.

PROMIENIOWANIE PODCZERWONE – IR

Jest to promieniowanie niewidzialne, między czerwienią widma światła widzialnego, a mikrofalami, jest emitowane przez rozgrzane ciała ( terapeutycznie długość fali 770 – 15000 nm ). Promieniowanie IR ma działanie przeciwzapalne w stanach podostrych i przewlekłych dotyczących stawów i tkanek miękkich i narządu ruchu. Promieniowanie podczerwone poprawia ukrwienie, dzięki czemu stosujemy je bezpośrednio przed masażem , kinezyterapią.

LASEROTERAPIA

Jest to terapia światłem o szczególnych właściwościach. Jest to światło monochromatyczne, spójne, równoległe oraz jednorodne, nie powodującym uszkodzenia tkanek i nie podnoszącym temperatury tkanek. Główne zadanie laseroterapii to działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz regenerujące i naprawcze.

KRIOTERAPIA

Zabieg przy użyciu oparów zimnego gazu – azotu ( do -160 stopni ) kierowanych bezpośrednio na skórę pacjenta. Krioterapia ma na celu zmniejszyć ból, przeciwdziałać zapaleniu, powodować miejscowe przekrwienie oraz działać przeciwobrzękowo.

ULTRADŹWIĘKI

Ultradźwięki polegają na emitowaniu fal akustycznych, mających częstotliwość wyższą niż fale i dźwięki słyszalne dla ucha ludzkiego. Fale te poruszają się i nakładają jedna na drugą, tworząc jedną podłużną fale mechaniczną. Fala taka działa pobudzająco na tkanki organizmu i działa na zasadzie małego mikromasażu. Ultradźwięki mają na celu działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz przeciwobrzękowo

HYDROTERAPIA

Wodolecznictwo (hydroterapia) jest zewnętrznym stosowaniem wody o różnej temperaturze i ciśnieniu w celach leczniczych lub zapobiegawczych.

Data ostatnej modyfikacji: 2015-07-06

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.