informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700


Zabiegi - Kinezyterapia

Kinezyterapia

To dziedzina fizjoterapii , której podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji. Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych. Do podstawowych ćwiczeń kinezyterapeutycznych zaliczamy:

 

 • ćwiczenia bierne - wykonywane przez fizjoterapeutę lub aparat CPM (Continuous Passive Motion – ciągły bierny ruch) bez czynnego udziału chorego;
 • ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;
 • ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
 • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
 • ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała;
 • ćwiczenia czynne;
 • ćwiczenia synergistyczne;
 • ćwiczenia oddechowe.

METODY

METODA PNF

Metoda PNF (P – Proprioceptive, N – Neuromuscular, F – Facilitation) to pełna koncepcja postępowania terapeutycznego, posiadająca własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Głównym celem tej metody jest reedukacja konkretnej funkcji ruchowej utraconej w wyniku choroby.

TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna oparta jest na koncepcji badania i leczenia ukierunkowanej na odnajdywanie i leczenie zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu. Bezpośrednio podczas badania, w wyniku prowokacji określonych tkanek odnajduje się zaburzone struktury, aktualizuje stopień ich uszkodzenia oraz odnajduje szczegóły przyczyn dolegliwości. Należy tu: metoda McKenzie, OMI Cyriax, metoda Briana Mulligana, terapia wg szkoły niemieckiej. Celem tej terapii jest:

 

 • Identyfikacja uszkodzeń struktur aparatu ruchowego (stawów, torebki stawowej, więzadeł, kaletek maziowych, krążka międzykręgowego);
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych;
 • Znoszenie ograniczeń ruchowych;
 • Uelastycznienie tkanek miękkich;
 • Utrzymanie lub odtworzenie naturalnej ruchomości.

FUNKCJONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA (FOI)

Koncepcja FOI Jest terapią, która zakłada istnienie wzajemnych powiązań między wszystkimi stawami w obrębie całego ciała. Nieprawidłowe działanie jednego ze stawów, ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych. Wówczas w określonym miejscu pojawia się ból. Jego przyczyny należy szukać w zupełnie innym obszarze ciała. W ramach terapii terapeuta realizuje 3 różne cele:

 

 • koryguje pozycje poszczególnych kości w stosunku do siebie;
 • koryguje trójwymiarowy mechanizm funkcjonowania stawów;
 • koryguje napięcie mięśniowe.

METODA PERFORMANCE STABILITY

Jest to metoda która, przez wykonanie serii testów stabilizacyjnych pomaga określić mocne i słabe strony pacjenta. Słabe strony to ograniczenie, deficyty w zakresie stabilności , mobilności i kontroli motorycznej . Dzięki umiejętności znalezienie słabego ogniwa w łańcuchu kinematycznym możemy w szybki sposób znaleźć odpowiednią metodę rehabilitacji. Performance Stability to skuteczny środek w prewencji urazów sportowych.

KINESIOTAPING

Jest to zabieg polegający na aplikacji specjalnych plastrów, aktywujących procesy samo leczenia, działających przez układ czuciowy i krążenia, uwzględniających zasady kinezjologii . Zabieg ma na celu:

 

 • Wpłynąć na funkcje mięśni: zwiększenie, zmniejszenie, normalizacja napięcia;
 • Poprawić mikro-krążenia, zmniejszenie nacisku na receptory skórne, odbarczenie powięzi;
 • Aktywować system limfatyczny, usunięcie zastoin limfatycznych;
 • Zapobieganie obrzękom;
 • Wyciszanie stanu zapalnego;
 • Aktywacja endogennego systemu znieczulania;
 • Wspieranie funkcji stawów, poprawa propriocepcji, korekcja wadliwego ustawienia, bierna podpora;
 • Działanie przeciwbólowe.
Data ostatnej modyfikacji: 2015-07-06

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.