informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Co należy ze sobą zabrać do Szpitala

Pacjenci, którzy przyjeżdżają na zabieg powinni zabrać ze sobą :

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • dokument potwierdzający prawo do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej :
  • w przypadku osób pracujących: aktualną legitymację ubezpieczeniową,
  • w przypadku emerytów, rencistów: kserokopię legitymacji emeryta/rencisty
  • w przypadku osób pracujących na własny rachunek: kserokopię dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres ostatnich 3 miesięcy
  • w przypadku osób bezrobotnych, rolników: kserokopię oświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy lub KRUS o przynależności do NFZ
  • w przypadku uczniów i studentów: kserokopię legitymacji uczniowskiej lub studenckiej oraz (do wglądu) legitymację rodzinną
 • posiadaną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia
 • wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych, radiologicznych)
 • karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach
 • klapki gumowe (niezbędne przy korzystania z urządzeń sanitarnych w Szpitalu)
 • ręczniki
 • przybory toaletowe
Prosimy o nie zabieranie ze sobą rzeczy wartościowych
(np. biżuterii)!
W przypadku zabiegów pełnopłatnych dostarczyć oryginał lub potwierdzoną kopię wpłaty lub przelewu na konto. Przelew musi nastąpić najpóźniej na 5 dni przed planowanym przyjęciem do Szpitala.
Opracował:
lek. med. Marek Kulczyk

 

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.