informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700


Nowe Techniki Medyczne
Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.


Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000230820
NIP 5170119412
REGON 180022507
Kapitał zakładowy: 2 005 000,00 PLN

Rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A
96 1020 4391 0000 6502 0151 4769
Szczegółowa mapka dojazdu. Pokaż.

Telefony:

Rejestracja + 48 17 86 66 700
 
   
Sekretariat administracyjny + 48 17 86 66 701
Sekretariat administracyjny FAX + 48 17 86 66 703
Dział Kadr i Płac + 48 17 86 66 707
Dział Księgowości + 48 17 86 66 705
Dział Marketingu i Reklamy + 48 17 86 66 761
Dział Techniczny + 48 17 86 69 907
Pielęgniarka Naczelna + 48 17 86 69 909

ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
Sekretariat Medyczny
 
+ 48 17 86 66 702
+ 48 17 86 69 902
Dyżurka Pielęgniarek + 48 17 86 66 724
Lekarz dyżurny + 48 17 86 66 716
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Sekretariat Medyczny + 48 17 86 66 758
Dyżurka Pielęgniarek + 48 17 86 66 754
Lekarz dyżurny + 48 17 86 66 716
ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
Sekretariat Medyczny + 48 17 86 69 939
Dyżurka Pielęgniarek + 48 17 86 66 714
Lekarz dyżurny + 48 17 86 69 937
ODDZIAŁ NEUROLOGII / ODDZIAŁ UDAROWY
Sekretariat Medyczny + 48 17 86 69 936
Dyżurka Pielęgniarek + 48 17 86 69 916
Lekarz dyżurny + 48 17 86 69 917
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Sekretariat Medyczny + 48 17 86 66 758
Dyżurka Pielęgniarek + 48 17 86 69 914
Lekarz dyżurny + 48 17 86 69 910
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Dyżurka Pielęgniarek + 48 17 86 66 718
Lekarz dyżurny + 48 17 86 66 709
ODDZIAŁ REHABILITACJI
Sekretariat Medyczny + 48 17 86 69 904
Dyżurka Pielęgniarek + 48 17 86 69 915
Dyżurka Fizjoterapeutów + 48 17 86 69 913
IZBA PRZYJĘĆ + 48 17 86 66 719
Kancelaria Zapisów + 48 17 86 66 715
Bufet + 48 17 86 69 950
Sklep ortopedyczny + 48 17 86 69 938


Email:

Recepcja recepcja@klinika-rzeszow.pl
Sekretariat sekretariat@klinika-rzeszow.pl
   

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.