informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700


Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej - Torakochirurgii

O Oddziale

Oddział Torakochirurgii specjalizuje się w kompleksowym leczeniu schorzeń układu oddechowego, śródpiersia i przełyku.

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym:

 • bronchofiberoskop (endoskopowe rozpoznawanie zmian płuc)
 • EBUS - endoskopowa diagnostyka ultrasonograficzna śródpiersia (głównie węzłów chłonnych - rozpoznawanie m.in. sarkoidozy lub określanie stopnia zaawansowania raka płuca)
 • tomograf komputerowy

Sale operacyjne wyposażone są w nowoczesne urządzenia do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną. Przeprowadzamy diagnostykę przy użyciu małoinwazyjnych technik operacyjnych:

 • videotorakoskopia – wziernikowanie jam opłucnej (diagnozowanie chorób opłucnej)
 • videomediastinoskopia – operacyjne pobranie węzłów chłonnych lub wycinków ze zmiany
 • VATS – zabiegi z użyciem toru wizyjnego
 • TEMLA – rozszerzone usunięcie węzłów chłonnych śródpiersia z dostępu szyjnego

Oddział liczy obecnie 25 łóżek.

Lekarze specjaliści udzielają konsultacji w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej.

 

Zakres opieki medycznej

Przeprowadzamy wszystkie rodzaje zabiegów diagnostycznych i leczniczych, zarówno technikami klasycznymi, jak i małoinwazyjnymi:

 • operacyjne leczenie raka płuca, guzków łagodnych płuc, zmian pogruźliczych płuc, rozedmy płuc – resekcja pęcherzy rozdemowych (VATS)
 • operacyjne leczenie chorób opłucnej – pleurectomia lub pleurodeza (VATS)
 • operacyjne leczenie odmy opłucnej (VATS)
 • operacyjne leczenie guzów śródpiersia (VATS, np. nerwiaki, grasiczaki, torbiele i inne)
 • operacyjne leczenie przepukliny przeponowej lub jej relaksacji
 • operacyjne leczenie nadmiernej potliwości (wycięcie zwojów i pni współczulnych) – sympatektomia piersiowa (VATS)
 • operacyjne leczenie guzów ściany klatki piersiowej - zmiany skóry, tkanki podskórnej (tłuszczak, włókniak i in.), guzy i deformacje żeber
 • operacyjne leczenie zespołu górnego otworu klatki piersiowej – resekcja żebra szyjnego (odbarczenie splotu ramiennego)
 • operacyjne leczenie zespołu Pageta – Schroettera – resekcja częściowa I żebra (odbarczenie naczyń podobojczykowych)
 • operacyjne leczenie uchyłków przełyku

 

Nasz zespół

 

Ordynator Oddziału

lek. med. Piotr Zamorski
Specjalista chirurgii klatki piersiowej

 

 

Z-ca Ordynatora

lek. med. Wojciech Wołek
Specjalista chirurgii klatki piersiowej

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Sączawa
Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 

 

Lekarze

 • lek. med. Jakub Perdeus specjalista chirurgii klatki piersiowej

 

Kontakt

 • Dyżurka pielęgniarek: 17 86 66 714
 • Sekretariat medyczny: 17 86 69 939
   
Data ostatnej modyfikacji: 2016-09-05

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.