informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Oferta w ramach NFZ

LECZENIE SZPITALNE:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej (Torakochirurgii)
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Neurologii z Udarowym
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

PROGRAMY LEKOWE:

 • Leczenie dystonii i połowicznego kurczu twarzy
 • Leczenie stwardnienia rozsianego

PORADNIE:

 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
 • Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgii)
 • Świadczenia w zakresie neurologii
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

DIAGNOSTYKA:

 • Rezonans magnetyczny

 

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.