informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

Od 1 stycznia 2015 roku w Szpitalu im. Św. Rodziny w Rudnej Małej realizujemy pakiet „Szybkiej terapii onkologicznej”. Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia obejmuje on szybką diagnostykę oraz kompleksowe leczenie u pacjentów z już zdiagnozowanym nowotworem.

W ramach kontraktu Szpital zapewni koordynację leczenia pacjentom posiadającym kartę onkologiczną. Każdy Pacjent będzie miał także przydzielonego koordynatora. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Po zgłoszeniu się Pacjenta do szpitala jego przypadek omawiany jest przez konsylium lekarskie złożone z 4 specjalistów w dziedzinach: diagnostyki onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii i chemoterapii oraz radioterapii. Konsylium wspólnie opracowuje plan leczenia.

W razie potrzeby dalsze leczenie chemioterapią lub radioterapią odbywa się w ośrodkach współpracujących.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pakietonkologiczny.gov.pl 

 

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.