informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700
 • Chory z udarem musi szybko trafić do szpitala

  Udar mózgu jest główną przyczyną trwałego kalectwa u osób dorosłych. Czy można zmniejszyć ryzyko zachorowania? - pytamy neurologów ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.

 • Możemy pokonać przewlekły ból

  Rozmowa z dr. n. med. Włodzimierzem Wnękiem, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz toksykologii klinicznej z Poradni leczenia Bólu w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rodziny w Rudnej Małej

 • Rezonans Magnetyczny

   To nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MR) opiera się na zjawisku jądrowego rezonansu magnetycznego. Obrazowanie MR wykorzystywane jest w badaniach praktycznie całego ciała. Obrazowanie MR może być przeprowadzone w różnych sekwencjach. Pozornie nieznaczne zmiany w ustawieniu podstawowych parametrów obrazowania mogą doprowadzić do uzyskania nieco odmiennych danych, mających różne możliwości diagnostyczne.

 • Tomografia Komputerowa

   Jest wysokospecjalistyczną metodą obrazowania diagnostycznego pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D).

 • Uszkodzenie stożka rotatorów

  lek. med. Marek Kulczyk

  W obrębie stawu barkowego dochodzi często do rozerwania ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego wchodzącego w skład stożka rotatorów. Uszkodzenie tego ścięgna może być spowodowane urazem bezpośrednim skręceniem, jak również co często się zdarza, powoli narastającymi zmianami zwyrodnieniowymi ścięgna.

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.